Affärs- & projektutveckling

"bättre beslut, bättre affärer"

Strategi

 

Strategi används idag, ofta slarvigt, i alla möjliga sammanhang och kan kort beskrivas som "att tänka till" och att "ha en plan".

 

Detta innebär i praktiken att man både måste analysera sin omvärld och lyfta blicken. Vad är det som egentligen händer och hur kan saker och ting utveckla sig? Hur ska vi förhålla oss till detta och dra så stor nytta som möjligt av det?

 

Framgångsrik strategiutveckling innebär att man måste utgå från bra underlag för att kunna göra rätt analys. Annars är det stor risk att man missar målet, och det kostar mycket pengar och värdefull tid.

 

Maraton Konsult har erfarenhet av strategisk arbete inom olika typer av verksamheter och uppdrag. Vi har jobbat med GAP analyser, back-casting, scenarioanalyser mm. Alla dessa är bara metoder för att strukturera arbetet och att konkretisera komplexa förhållanden.

 

Vi hjälper er med att ta fram ett bra underlag, driva processen och konkretisera mål, vägval och plan med åtgärder och aktiviteter.

Affärsutveckling & Internationalisering

 

Basen för affärsutveckling är kunskap, känsla och beteende. Utan samverkan mellan dessa når man inte långsiktig framgång.

Den målgrupp man vänder sig mot måste förstå varan eller tjänstens nytta och värde. Den måste också appelera till målgruppens känslor, alltså gå från "nice to have" till "need to have". Framgångsrik affärsutveckling ser också till målgruppens beteende, på kort och längre sikt. Var och hur tas köpbeslutet, var ska man synas etc?

 

Affärsutveckling innefattar också marknads- och säljarbete och strategier för detta. Detta kostar mycket pengar och gör man inte rätt förvandlas denna investering för framtiden snabbt till en kostnad och sämre resultat. Men framförallt, man missar sin chans till utveckling och konkurrenter fyller snabbt den platsen.

 

Efter snart 20 års internationellt arbete har vi ett stort nätverk samt väldigt god kunskap om olika marknader samt de olika stödsystem och program som finns inom energi&miljöområdet.

 

Inom området använder Maraton Konsult olika metoder och verktyg för att strukturera arbetet men också förenkla och förtydliga. Detta behövs för det är komplext och innefattar människors känslor och beteenden mm, något man inte fullt ut kan analysera och beskriva. Intuition och magkänsla är ofta sista pusselbiten, men då måste hemläxan vara gjord så den visar rätt!

Projekt & Processledning

 

Alla projekt och processer behöver ledning och uppföljning för att nå bästa resultat. Styrning och kommunikation måste ske i alla led. Framåt och bakåt, uppåt och neråt, utåt och inåt!

 

Med snart 20 års projekterfarenhet med initiering, utveckling, genomförande och slutförande bistår Maraton Konsult er om ni behöver förstärka era projekt eller processer.

 

Spetskompetens inom projekt med många aktörer från olika organisationer och länder samt externa finansiärer som EU.

Utredning & Rådgivning

 

När man utvecklar projekt, affärsmodeller, strategier eller företag krävs bra underlag.

 

Analyser av teknik, marknad, konkurrenter, organisation och andra omvärldsfaktorer är viktiga bitar i pusslet.

 

Maraton Konsult hjälper er med detta utifrån er situation och behov. Vi kan också fungera som rådgivare för att identifiera vad som behöver analyseras, när och hur. Inte sällan ser man inte skogen för alla träd!

Exempel

Här hittar du exempel baserade på riktiga case. Förhoppningsvis kan du bli inspirerad till att tänka om, tänka nytt eller få bekräftat att ni är på rätt väg.

 

Att hitta nya vägar på ett problem!

Att arbeta med så kallad idégenerering kan vara ett bra startskott och en injektion på en affärsutvecklingsprocess. Oftast är man ganska fast i sin egen historia och kultur. Att göra som man alltid gjort har funkat bra fram tills nu! Men varför når vi numera inte ända fram eller tappar marknadsandelar?

Att under ledning av en processledare koppla loss sina invanda mönster och tänka helt fritt kan både vara befriande för stunden men ger också ofta små eller större insikter och guldkorn som man har stor nytta av senare.

 

Linjearbete i projektorganisationer!

Idag är många organisationer mer eller mindre projektorienterade. Detta har naturligtvis sina fördelar men arbete som är mer ämnat åt linjeorganisation tenderar att bli eftersatt. Ett exempel är sälj- och kundrelationsarbetet i konsultorganisationer. Detta måste ske kontinuerligt och inte beroende av arbetsbördan i projekten.

En lösning på detta är att "projektifiera" aktiviteterna och hantera dem som projekt. På detta sätt känner sig medarbetarna hemma och belönings- och uppföljningssystem styr rätt.

 

Att välja mellan Ja och Ja!

Det finns alltid ett alternativ. Antingen genom en konkurrerande vara/tjänst eller i många fall att inte ta ett beslut alls. En vinnande strategi är därför att ha differentierade erbjudanden. Kunden ska ha så låg tröskel som möjligt att svara JA, sedan är det upp till ER att leverera mer än förväntat!

 

Vad är ni och vad vill ni bli?

Ett framgångsrikt företag kan sällan vara flera saker samtidigt. Antingen är man främst Produktledande, Processledande eller Kundledande. Ofta skiljer sig sin egenuppfattning mot kundens - inte bra!

 

Fler exempel kommer...

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

TEL: 0729 - 93 28 00 | MAIL: info@maratonkonsult.se | Org.nr: 556815-9437