Om

"bättre beslut, bättre affärer"

Maraton Konsult AB

 

Maraton konsult etablerades 2010 som ett resultat av en framgångsrik uppbyggnad av ett konsultbolag med flera kontor i Sverige och Norge med uppdrag över hela Europa.

 

För att ta nästa steg i utvecklingen behövdes en större kraft och en mer differentierad verksamhet. Bolaget såldes, och Maraton Konsult bildades av en av delägarna och dåvarande VD, Mats Johansson, som ett vilande bolag .

 

2014 aktiveras bolaget igen för att starta en spännande resa med nya mål och äventyr.

 

Med sig har VD och ägaren Mats Johansson erfarenhet av 100-tals uppdrag under sina snart 20 år som konsult, projektledare, affärsutvecklare, styrelseledamot och VD.

 

Spetskompetensen ligger främst inom energi- och miljöområdet samt tjänstesektorn men idag arbetar vi också inom andra branscher som fastigheter, idrott- och hälsa samt övergripande affärs- och strategiutveckling.

 

Dessutom har Maraton Konsult ett stort nätverk av kollegor och samarbetspartners med spetskompetens inom teknik, marknad, innovation, FOU och strategi- och affärsutveckling.

 

Målet med bolaget är att tillsammans med kunderna förverkliga och förbättra idéer, affärer, organisationer, projekt och processer. Kundens situation och förutsättningar skall alltid vara i fokus!

 

Mats Johansson, VD/ägare

 

Med över 20 års erfarenhet av utvecklingsprojekt, utredningar, processer, strategier och affärer inom offentlig verksamhet och myndighet, FoU/Innovation, branschorganisationer och bolag inom energi, fastighet och industri har Mats varit involverad i många olika roller och funktioner. I Sverige men också andra EU-länder.

 

Som projektledare och konsult är Mats van att leverera resultat i rätt tid och inom budget. Att driva projektet framåt och nyttja samtliga medlemmars driv och kompetens är en viktig del samt bra intern och extern kommunikation och samarbete.

 

Som seniorkonsult och affärsutvecklare har Mats arbetat med försäljning, kundrelationer- och kommunikation, utveckling av affärsidéer och modeller, projekt och samarbeten.

 

Som VD och styrelseledamot har Mats erfarenhet av företagsledning, organisation, strategiarbete och implementering av åtgärder samt fusion/köp /sälj av bolag.

 

Mats är ofta anlitad som extern expert och rådgivare samt föredragshållare och moderator.

Vill du veta mer? Kontakta Mats på 0729-93 28 00 eller skicka ett mail.

Kunder & Partners

Här kan du läsa mer och klicka vidare till företag vi gärna arbetar tillsammans med.

 

ProjektArenan är en brygga mellan forskning och näringsliv. Inkubatorn är en växtplats för nya företag. På Innovatum skapas och utvecklas många idéer, projekt och företag.

 

Energimyndigheten

Energimyndighheten ansvarar för omställningen till ett mer effektivt energisystem baserat på förnybar energi.

 

KIC-Innoenergy

Ramavtal för Opportunity Assessments, rådgivning och coaching

 

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. En samarbetsorganisation för 14 kommuner med uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

 

Chalmers Innovation

Chalmers Innovation och entreprenörsskola hjälper till att förvandla idéer till framgångsrika företag och produkter.

 

skapar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle på Chalmers Campus.

 

Smart Design

Falköpings stora, lilla reklambyrå. Har under många år samarbetat med produktion av handböcker, broschyrer och annat infomaterial.

 

EU-kommissionen

Anlitad som extern expert vid ett flertal tillfällen inom ramen för Horison 2020 programmet samt tidigare program för R&D, marknadsutveckling och interantionellt utbyte och tillväxt.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

TEL: 0729 - 93 28 00 | MAIL: info@maratonkonsult.se | Org.nr: 556815-9437